Latest Post

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ดูแล ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมือง ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด การแสดงดนตรีพื้นเมือง และชุดการแสดงรำมวยโบราณ แสดงเนื่องในงาน “ในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสนประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุน เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ และรำถวายองค์พระธาตุเชิงชุม ในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ดูแล ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมือง ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 นายป…

การแสดงดนตรีพื้นเมือง และชุดการแสดงรำมวยโบราณ แสดงเนื่องในงาน “ในงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสนประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 …

เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ และรำถวายองค์พระธาตุเชิงชุม ในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 71 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565 โ…

ร่วมในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์อำนวยการเครือข่ายถิ่นภูไท ณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 น…

You missed