เดือน: พฤษภาคม 2023

ขบวนแห่สัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร พระอธิการรัตนรัตน์ จันทาโภ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูพิทักษ์จันทาภรณ์ (รัตนรัตน์ จนฺทาโภ น.ธ.เอก พธ.บ.)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายประส…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลทวาปี

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 น…