ผู้เขียน: admin

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนไปทำการแสดง ในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวเหนียว ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566…

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนร่วมจัดบูธ และแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านมรดกภูมิปัญญาในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 R…