เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ประจำปี 2567 ณ ห้องภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2…

การตรวจเช็คกำลังพลของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสกลทวาปี และกล่าวปิดการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2…

แสดงความยินดีกับ เด็กชายธนเศรษฐ ดวงแก้ว เด็กชายนัฐนนท์ ชุ่มวิเชียร เด็กชายสมนศักดิ์ คำมุงคุณ และเด็กชายดนุพล กุดนอก

โรงเรียนสกลทวาปี ขอแสดงความยิน…