หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๒ ) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕

นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ นักเ…

You missed