หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับ เด็กชายธนเศรษฐ ดวงแก้ว เด็กชายนัฐนนท์ ชุ่มวิเชียร เด็กชายสมนศักดิ์ คำมุงคุณ และเด็กชายดนุพล กุดนอก

โรงเรียนสกลทวาปี ขอแสดงความยิน…

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาสกลนคร

ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมควา…

เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลงานมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศธจ. รวมใจ ยกระดับ การศึกษาไทยในจังหวัดสกลนคร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณ…