เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลงานมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศธจ. รวมใจ ยกระดับ การศึกษาไทยในจังหวัดสกลนคร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณ…